Ищете свою идеальную пару? - Онлайн знакомства и общение в Кыргызстане
Задайте любой вопрос и получите ответ от других участников системы. Чтобы спрашивать и отвечать необходимо войти или зарегистрироваться
Вопросы задаются на кыргызском и на русском языке.
«FAQs.KG» - Сервис вопросы и ответы онлай

Советы

Старайтесь формулировать вопрос максимально четко и понятно.
Чем понятнее будет Ваш вопрос, тем более конкретные ответы вы получите.

Что ты хочешь узнать?

Вопросы на сайте «FAQs.KG» - Сервис вопросы и ответы онлай принимаются по:
whatsapp viber+7 961 098 0099
Добавляйтесь в группу whatsapp здесь

Онлайн знакомства - «MAMBA.KG»

244 вопросов

79 ответов

18 комментариев

60 пользователей

Добавляйтесь к нам в соц. сетях. «FAQs.KG | OK.RU»
Реклама
Онлайн знакомства - «LOVE.KG»

Манас таануу боюнча суроолорго жооп?

0 интересует 0 не интересует
283 просмотров

1: Машырык элдеринен саноо?
2: Андагы аты Кан-агар азыркы аты?
3: Боон аярдын жанын ким алат?
4‬: Жайсан мерке Шамын шаа ж.а анжыяндык меркиш баш болгон кытай калмактар кыргыздарга каршы кенеш курган калаа?
5‬: Манас ташкентдеги панус  канды алганда , Баймырзанын тууганы Торумкыз канча жашта еле?
6: Панускандын окуясында Манас кылыч мн бир чапса еки,эки чапса 4 болуп отуруп 32ге чейин кобойгон аяр?
7‬: Куйук бели емне себептен куйук деп аталып калган
8‬: Кытай сынчылары шыгайга карата кандай сын айтат
9: Байжигиттин тоюнда канча жигит чабармандыкка шайланып калкка кабар салат
10‬: Шыгайдын канча уулу бар?
11‬: Жапак канча бир тууган
12‬: Сураныч жооптор Сагынбай орозбаковдун вариантында болсо жакшы болот еле
13‬: Дагалакты камаган манас кимдер мн жекеге чыгат
14‬: Алоокенин уулу Боокенин онору
15‬: Кош абыштын озгочолугу
16‬: Бокмурун емне себептен Бокмурун аталып калган
17‬: Аягы балык башы адам мин жылга бири жашаган кандай шумдук жаныбар
18‬: Аягы адамдай болунгон, Башы балык корунгон жандыктын аты
19‬: Кокотойдун канча таш жерде,канча турлуу жемиши болгон.
20‬: Иттеринин куйругун ,сууга сууга салса кун жааган деп суроттолгон журт
21‬: Ак доо менен кок доонун бири-биринен эмне айырмасы бар
22‬: Жайнак итаалы элине куйоо бала болгондо келечеги кандай болмок?
23‬: Манастагы эн чон атылуучу курал?
24‬: Дубуронун казыналык балбандарынын башчысы?
25‬: Дуканда жашаган торт аярдын башчысы?
26‬: Доботтун жолу деп эмнеден улан айтылып калган?
27‬: Санамоор доонун минген пилинин аты?
28‬: Куйругу куштун канаттай, Ыраны кызыл манаттай. Ат ондонот туягы, Алтымыш айры бугудай,
Шанкайып турат сыягы деп кайсы тулпар суроттолот

Суроолор көп болгондуктан сүрөткө тартып чыгарууга туура келди, ким жообун билсе, суроонун сүрөттөгү номерине карап жооп жазып койсоңуздар болот.

 

1. СуроолорСуроолорСуроолор

спросил 26 Фев от Барчынай в категории Манас

Ваш ответ

Отображаемое имя (по желанию):
Конфиденциальность: Ваш электронный адрес будет использоваться только для отправки уведомлений.

Похожие вопросы

0 интересует 0 не интересует
1 ответ 284 просмотров
284 просмотров спросил 01 Фев от Ниязбек кызы Маликайдай в категории Манас
0 интересует 0 не интересует
0 ответов 79 просмотров
79 просмотров спросил 26 Фев от Бермет Нурдин кызы в категории Манас
0 интересует 0 не интересует
2 ответов 3,372 просмотров
0 интересует 0 не интересует
0 ответов 395 просмотров
395 просмотров спросил 30 Янв от Ниязбек кызы Маликайдай в категории Манас
0 интересует 0 не интересует
0 ответов 87 просмотров
87 просмотров спросил 01 Март от Ниязбек кызы Маликайдай в категории Манас

Реклама: Ищете свою идеальную пару? - Онлайн знакомства и общение в Кыргызстане
...